About

O MNIE

Urodziła się 15 kwietnia 1963r. w Gdańsku jako córka Stani¬sława Stępniewskiego i Marii z domu Burdak. Od dzieciństwa mieszkała w Sopocie, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Matej¬ki, a następnie II Liceum Ogólno¬kształcące im. Bolesława Chrobrego w 1982 r. W łatach 1983-1988 uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki pod kierownictwem profesora Jerzego Zabłockiego.Od 1990 do 1991 r. korzystała ze stypendium Minister¬stwa Kultury i Sztuki dla młodych twórców. Jej dorobek twórczy był prezentowany na wystawach indywi¬dualnych: w Düsseldorfie (Niemcy), Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Bonn (Niemcy), w galerii „HI HI TE” w Toronto (Kanada), w BWA w Sopocie «Między miedzią a błękitem”, Dworku Sierakowskich (Sopot), Die Galerie, Wilhelmshaven (Niemcy), Muzeum Dworek Sierakowskich (Wejherowo). Uczestniczyła także w wysta¬wach zbiorowych, m.in.: „Arte Femenino” w Norderstedt (Niemcy), „Związki”, kościół św. Jana (Gdańsk), VIV ARTIS GALLERY (So¬pot, 2000/2001).
Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce (m.in u Lecha Wałęsy) oraz za granicą: w USA, Kanadzie, Japonii, Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Anglii.
1984 -2011r. była w związku małżeńskim z Piotrem Bierżyńskim.
Od 2013r. przebywa częściowo na Santa Cruz de Tenerife (w lecie i zimię) oraz w Polsce i Anglii.
05.01.2016r. wzięła slub z Nikolas Richards w Anglii.

„Metafizyczna idea tworzenia daje mi poczucie prawdziwej wolności myśli i umysłu.”

– Dorota Bierżyńska

exhibitions

WYSTAWY

Jej dorobek twórczy był prezentowany na wystawach indywi­dualnych: w Düsseldorfie (Niemcy), Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Bonn (Niemcy), w galerii „HI HI TE” w Toronto (Kanada), w BWA w Sopocie «Między miedzią a błękitem”, Dworku Sierakowskich (Sopot), Die Galerie, Wilhelmshaven (Niemcy), Muzeum Dworek Sierakowskich (Wejherowo). Uczestniczyła także w wysta­wach zbiorowych, m.in.: „Arte Femenino” w Norderstedt (Niemcy), „Związki”, kościół św. Jana (Gdańsk), VIV ARTIS GALLERY (So­pot, 2000/2001).

 Wystawy indywidualne 

1987 – Düsseldorf, [Niemcy]

1988 – Berlin, Hamburg, Köln, Bonn,[Niemcy]

1989 – Galeria „HI HI TE” Toronto, [Kanada]

1991 – BWA w [Sopot] „Między miedzią a blękitem”

1995 – Dworek Sierakowskich, [Sopot]

1999 – Die Galerie, Wilhelmshaven, [Niemcy]

2002 – Galeria w domu „Pod  wieżą”, [Sopot]

2007 – Centrum handlowe „Batory”, [Gdynia]

2009 – Muzeum „Pałac Przebendowskich” wernisaż „Milczące między nami”, Wejherowo

2015 – Centro Cultural de Las Galletas – „Mi isla mi tierra” ,[Santa Cruz de Tenerife], [Hiszpania]

2018 – Centro Cultural de Los Cristianos, [Santa Cruz de Tenerife],[ Hiszpania]

 

Prace w zbiorach

1995 – „Arte Femenino”, Nordeestedt, Niemcy

1999 – „Związki”, Gdansk, Kościół św.Jana

2000/2001 – VIV ARTIS GALLERY, Sopot

BIO

galeria

kontakt