Dorota Bierżyńska

NIepowtarzalne

kobiece

malarstwo

Dorota Bierżyńska photo

Urodziła się 15 kwietnia 1963r. w Gdańsku jako córka Stani­sława Stępniewskiego i Marii z domu Burdak. Od dzieciństwa mieszkała w Sopocie, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Matej­ki, a następnie II Liceum Ogólno­kształcące im. Bolesława Chrobrego w 1982 r. W łatach 1983-1988 uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki pod kierownictwem profesora Jerzego Zabłockiego.
    Od 1990 do 1991 r. korzystała ze stypendium Minister­stwa Kultury i Sztuki dla młodych twórców. Jej dorobek twórczy był prezentowany na wystawach indywi­dualnych: w Düsseldorfie (Niemcy), Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Bonn (Niemcy), w galerii „HI HI TE” w Toronto (Kanada), w BWA w Sopocie «Między miedzią a błękitem”, Dworku Sierakowskich (Sopot), Die Galerie, Wilhelmshaven (Niemcy), Muzeum Dworek Sierakowskich (Wejherowo). Uczestniczyła także w wysta­wach zbiorowych, m.in.: „Arte Femenino” w Norderstedt (Niemcy), „Związki”, kościół św. Jana (Gdańsk), VIV ARTIS GALLERY (So­pot, 2000/2001).
    Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce (m.in u Lecha Wałęsy) oraz za granicą: w USA, Kanadzie, Japonii, Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Anglii.
    Od 2013r. przebywa częściowo na Santa Cruz de Tenerife (w lecie i zimię) oraz w Polsce i Anglii.  

wystawy

Najważniejsze wystawy

Najważniejsze wystawy indywidualne:
1987 – Düsseldorf, Niemcy
1988 – Berlin, Hamburg, Köln, Bonn, Niemcy
1989 – Galeria „HI HI TE” Toronto, Kanada
1991 – BWA w Sopocie „Między miedzią a blękitem”
1995 – Dworek Sierakowskich, Sopot
1999 – Die Galerie, Wilhelmshaven, Niemcy
2002 – Galeria w domu „”Pod  wieżą”, Sopot
2007 – Centrum handlowe „Batory”, Gdynia
2009 – Muzeum „Pałac Przebendowskich” wernisaż „Milczące między nami”, Wejherowo
2015 – Centro Cultural de Las Galletas – „Mi isla mi tierra” , Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania
2018 – Centro Cultural de Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania  

    Najważniejsze wystawy zbiorowe:
1995 – „Arte Femenino”, Nordeestedt, Niemcy
1999 – „Związki”, Gdansk, Kościół św.Jana
2000/2001 – VIV ARTIS GALLERY, Sopot

Procesy tworzenia – dla mnie są to konsekwencje twórczych, rozważnych lub nie tylko refleksyjnych działań na płótnie: kolor, forma, tekstura, treść, kolizja, scalanie.

Metafizyczna idea stworzenia daje mi poczucie prawdziwej wolności myśli i bycia. Często przeglądając pryzmat emocji, wrażeń, które przywołują życie, krajobraz, ludzi i cały świat, przychodzę malować w stanie ego. To bardzo często umieszcza mnie w środku (oko cyklonu) w elemencie malarstwa. Oczywiście zawsze maluję pod naciskiem własnego sumienia, co wymaga ode mnie, aby moja własna kategoria piękna była tak rozumiana, do mojej doskonałości. Moja wyobraźnia wydobywa błysk wydarzeń, doświadczeń, nastrojów i sytuacji. Nie zawsze jest to proste w moich obrazach, w ich górnej warstwie. Jednak ten wewnętrzny porządek może być męczący i czasami prowadzić do zawodowych frustracji.

    Inspiruje mnie człowiek z północy, oglądany w pełnym świetle, nasycenie światłem, które można zobaczyć w ciepłych zakątkach naszego globu. To marzenie o pełnym słońcu, jest siłą napędową mojego malarstwa, jest najlepszym tłumaczeniem stanu mojego ducha i ciała. Dlatego jestem skazany na wieczne próby malarskie, które prowadzą mnie do przeszłości, do szczęścia i nieszczęścia, do tego, co jest dzisiaj, a może i jutro.

    Dlatego zapraszam Cię do głębokiego podróżowania po moich obrazach, aby być może odkryć to, co jest dla Ciebie drogie, tak zwani „odbiorcy sztuki” również są bliscy, a to, co znajdziesz i zatrzymasz dla siebie, będzie esencją tej cichej internacji, ponieważ to dla ciebie tworzę.